Tree extension

Tree модула позволявада се включат до 100 допълнителни Tree модула. към управляваната от сървъра система

Цена : 216 лв.  +  ДДС

 

 

Датчик за движение и осветеност

Цена: 196 лв.  + ДДС

Tree Клавиатура

Цена: 628 лв. + ДДС

Трее Бутон

Цена : 240 лв. + ДДС

Tree RGBW луна

Цена: 138 лв. + ДДС