Tree extension

Tree модула позволявада се включат до 100 допълнителни Tree модула. към управляваната от сървъра система

 

 

 

Датчик за движение и осветеност

 

Tree Клавиатура

 

Трее Бутон

 

Tree RGBW луна