frogAct1-0

Едноканално реле с логика за включване на лампа или друг консуматор на 220 V.Има възможност да се натройва по време ,да измерва изразходваната мощност и да сигнализира при късо съединение.

Цена:182 лв. с вкл.ДДС

frogDim1-0

1-канален димер с един вход и  с логика.Предназначно  за димиране на лампа или друг консуматор на 220 V.Има възможност да се натройва по време ,да измерва израсходваната енергия и да сигнализира при късо съединение.

Цена :201 с вкл.ДДС

frogAct1-1

Едноканално реле с един вход с логика за включване на лампа или друг консуматор на 220 V.Има възможност да се натройва по време ,да измерва изразходваната мощност и да сигнализира при късо съединение.

Цена:201 лв.с вкл.ДДС

frogDim1-3

ЕДноканален диммер с три  входа и  с логика.Предназначен  за димиране  на лампа на 220 V до 300W .Има възможност да се настройва по време ,да измерва изразходваната енергия и да сигнализира при късо съединение.

Цена:335 лв.с вкл.ДДС

 

 

 

frogAct1-3

Едноканално реле с три входа логика за включване на лампа или друг консуматор на 220 V.Има възможност да се натройва по време ,да измерва изразходваната мощност и да сигнализира при късо съединение.

Цена 310 лв.с вкл. ДДС

frogDim2-2

Дву канално реле с два входа за управление и с логика за включване на лампи или друг консуматор на 220 V.Има възможност да се натройва по време ,да измерва изразходваната мощност и да сигнализира при късо съединение.

Цена:380 лв.с вкл.ДДС