Насладете се на сигурност и конфорт! Спестете ненужните разходи! Доверете се на нашата смарт система базирана на световно известната фирма LOXONE.

Интеграцията и управлението на  процеси  като:

 • Охрана
 • Медицинско наблюдение и оповестяване
 • Oбслужване на трудноподвижни хора с гласови команди/на български/
 • Видеонаблюдение
 • Пожарооповестяване и гасене
 • Оповестяване при наводняване и превенция
 • Контрол на достъп
 • Осветление
 • Отопление
 • Климатизация
 • Видео и аудио озвучаване
 • Декорация
 • Готвене
 • Поливане
 • Фотоволтаици
 • Сауна,Баня,Джакузи
 • Автоматично отваряне на гаражни врати
 • Отопление/ охлаждане
 • Снеготопене
 • Отводняване