Съвременните технологии позволяват да се улеснят рутинните процеси в домовете на хората на напълно приемливи цени .  

Нещо повече, тези процеси могат да се управляват и оптимизират от предварително заложени  алгоритми , преминаващи към самообучаващи се системи и изкуствен интелект .

Възможността да поддържаме връзка отвсякъде с нашия дом чрез интернет ,GSM  и сателит ,позволява  да бъдем информирани и при нужда да контролираме  протичащите процеси.

Интеграцията и управлението на  процеси  като:

 • Охрана
 • Видеонаблюдение
 • Пожарооповестяване и гасене
 • Оповестяване при наводняване и превенция
 • Контрол на достъп
 • Осветление
 • Отопление
 • Климатизация
 • Видео и аудио озвучаване
 • Декорация
 • Готвене
 • Поливане
 • Фотоволтаици
 • Сауна,Баня,Джакузи
 • Автоматично отваряне на гаражни врати
 • Отопление/ охлаждане
 • Снеготопене
 • Отводняване

от централизирана машина, позволява в пъти да се повиши скоростта и надеждността на реакцията, както и да се стартират различни действия в едно и също време. Това би било трудно или даже напълно невъзможно да се постигне от човек или група хора.

Например при влизане на крадец в дома, системата може автоматично  и едновременно да отвори пердето или да вдигне щорите, да пусне  всички лампи да мигат, за да привличат внимание , да пусне сирена и музика с всичка сила  ,да пусне сценична газ , да ви сигнализира по телефона и да се свърже със  СОТ .

Друга интересна възможност е ,когато излезете и се отдалечите на известно разстояние ,системата да проследи дали има някой в къщата/офиса/апартамента и ,ако не открие никой  ,автоматично да:

 • заключи вратите ,
 • пусне алармата
 • спре водата и тока в определени кръгове
 • намали отоплението/охлаждането
 • оповести за действията си по тел/e-mail/SMS