Захранване 24 V 0,4 A

 

Цена  : 72 лв. + ДДС

Захранване 24V 4,6 A

Цена с ДДС : 144 лв.

 

 

Захранване 24 V 1,3 A

 

Цена : 96 лв. + ДДС

Захранване 24-28 V 10 A

Цена с ДДС :336 лв.