Жично Уеб Реле

Уеб Ключ с 2 Х 2,2 Kw изхода .Свързване към мрежата с кабел RJ 45 или WiFI . При отпадане на връзката автоматично превключване към WiFi мрежата съответно към  жичната връзка.

При отпадане на двете връзки устройството преминава в локален режим WiFi аксес пойнт и може да бъде достъпено  от разтояние до 50 м

Вграден Уеб Съвър

Цена с ДДС : 70 лв